top of page

Блаженство


Има там, някъде там, едно блаженство.

Листата очакващи дъжд. Летящите гъски , блуждаещите кораби в безбрежни морета, тичащите живи ,бърборещи облаци от думи и