top of page

Мисли


Винаги съм вярвала на природата и великият разум зад всичко което става около и вътре в мен, във всички нас. Вярата си, съм си я отгледала като дете и с годините съм се научила да я пазя, да се грижа за нея.

Преди много време разбрах, че никой не ни учи как да я открием